Hvad er en folkevise?

Hvad er en folkevise? En folkevise er en mundtlig overlevering som fx eventyr, sagn og myter. De blev fortalt i strofer. Enten 2- eller 4-linjede, hvor den 2-linjede er den ældste. Hvis der er tale om en 2-linjede strofer rimer de to linjer. I den 4-linjede rimer linje 2 og 4. En folkevise har altid et omkvæd, der udtrykker den lyriske grundstemning. Det kan fx være et varsel om, hvad der vil ske.   Der findes ihvertfald fire forskellige slags viser inddelt efter deres emne: Ridderviser: Disse skildrer slægter, adelens og ridderens liv. Temaerne heri er fejder og elskov. Eks: “Ebbe Skammelsøn” Historiske viser: De handler om personer eller begivenheder der er kendt fra historien (især konger og dronninger), men som er frit fortolket. Eks. “Valdemar og Tove” Trylleviser: Handler om middelalderens forestillinger om overnaturlige væsener og kræfters indgriben i menneskelivet. Såsom havvæsener, elverfolk, runer, omskabelsen fra dyr til menneske eller omvendt. Eks. “Germand Gladensvend” eller “Agnete og Havmanden” Kæmpeviser: Er inspireret af gamle myter og sagn. Eks “Tor af Havgård”.   Folkeviser er meget forskellige i deres indhold. Mange omhandler slægtsfejder og blodhævn, mens andre handler om stridigheder indbyrdes i familien – eks mellem søskende eller unge og gamle i familien. En helt tredje type omhandler menneskers møde med “overnaturlige” typer, som elverfolk og havfruer. Men en af de helt store temaer – og ret typisk for folkeviser – var kærlighed mellem mand og kvinde. Enten en tragisk kærlighed, som ender sørgeligt (oftest fordi familien ikke accepterede kærligheden), eller folkeviser hvor bejleren “besejrede” familien, og måske narrer den fæstemand familien havde udset på forhånd, hvilket giver folkevisen et lidt mere muntert forløb.

Folkeviser MED resume, analyse og fortolkning

Agnete og Havmanden

Ebbe Skammelsøn

Elverhøj

Elverskud

German Gladensvend

Alle folkeviser